หน้าแรก » ติดต่อเรา

บริการ ส่งออก นำเข้า ขนส่ง โลจิสติกส์ ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ FSI-MAWIN

รูปภาพ1

โทรศัพท์และโทรสาร
โทรศัพท์ 02-172-8191 ถึง 3 โทรสาร 02-172-8194


สายด่วน 095-641-6296

 

กรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ภายใน ต่อ 41, 42
คุณสมคเน วัฒนะกนกเรขา    โทรศัพท์มือถือ 095-641-6299
คุณพรรณราย วิศรุตานันท์    โทรศัพท์มือถือ 095-641-6289
E-mail: fsimawin99@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย

โทรศัพท์ภายใน ต่อ 16
โทรศัพท์มือถือ 089-813-0682
E-mail: info@fsi-transport.com

 

แผนกรับงาน – ปล่อยงาน

โทรศัพท์ภายใน ต่อ 11 - 15
โทรศัพท์มือถือ 089-813-0628 , 081-720-9699
E-mail: info@fsi-transport.com

 

แผนกบัญชีและเอกสาร

โทรศัพท์ภายใน ต่อ 21 - 26
โทรศัพท์มือถือ 089-813-0959
E-mail: account@fsi-transport.com / account@mawin-freight.com

 

แผนกเอกสารส่งออก

โทรศัพท์ภายใน ต่อ 27 - 29
โทรศัพท์มือถือ 095-951-2842
E-mail: info@mawin-freight.com

 

ชื่อ - ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท เฟรท โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 99/69 หมู่ 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 010 554 001 8787


FREIGHT SOLUTION INTERNATIONAL CO., LTD. (HEAD OFFICE)
99/69 M.16, BANGPLIYAI, BANGPLI, SAMUTPRAKARN 10540
TAX ID: 010 554 001 8787


บริษัท มาวิน เฟรท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 99/69 หมู่ 16 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 011 555 700 1271


MAWIN FREIGHT CO., LTD. (HEAD OFFICE)
99/69 M.16, BANGPLIYAI, BANGPLI, SAMUTPRAKARN 10540
TAX ID: 011 555 700 1271

แผนที่